P9220850 Zahajení kurzu P9220851 Zahájení kurzu P9220862 Legislativa - stavební zákon P9290882 Úvod do výstavbového projektu
P9290884 Oceňování v rámci výstavbového projektu PA060885 Legislativa - prováděcí předpisy PA060886 Legislativa - prováděcí předpisy PA130902 Software pro ocenění výstavbového projektu
PA130903 LCA, uhlíková stopa PA200927 Software pro navrhování staveb ArchiCad PB030947 Nemetschek Allplan – software pro navrhování staveb PB030953 Šetrné stavební materiály
PB100955 Software pro časové plánování PB100957 CAD Studio - Navrhování staveb s využitím BIM – CAD PB240959 Certifikace staveb PC010966 Software pro časové plánování
PC010968 Ekonomika šetrných staveb PC080972 Individuální podnikání PC080975 Slavnostní ukončení kurzu PC080995 Slavnostní ukončení kurzu
PC080999 Slavnostní ukončení kurzu PC081001 Slavnostní ukončení kurzu